Vedení průběžné odpadové agendy online:

Online aplikace EVIDENCE ODPADU a ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) vyřeší průběžnou evidenci a značení odpadů

kterou ale také můžete kompletně předat do naší správy a věnovat se vlastnímu podniku. Všechny povinnosti pak za vás zajistíme my.
Card imageEvidence a ohlašování odpadů
Pokud potřebujete pomoci v oblasti odpadů, kontaktujte nás.

 

Spustit EVIDENCI ODPADU

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Povinnosti při vedení evidence a ohlašování odpadů jsou upraveny zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že původce nebo oprávněná osoba produkuje nebo nakládá s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 600 kg za rok a s ostatním odpadem v množství vyšší než 100 tun za rok, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů prostřednictvím integrovaného systému ISPOP.
EVIDENCE ODPADU
EVIDENCE ODPADŮ
ZDARMA nebo od 160 Kč/měsíc
 • EVIDENCE ODPADU PROFI - 750,-Kč/měsíc
  Předáváte nám pouze informace o vyprodukovaném odpadu a všechny zákonné požadavky vyřešíme za vás.
  ▪ zařazení produkovaných odpadů, dle katalogu odpadů
  ▪ vedení průběžné evidence odpadů
  ▪ zpracovaní hlášení o produkci a nakládání s odpady
  ▪ vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a bezpečnostních etiket
  ▪ evidenci odpadu můžete průběžně sledovat online na Internetu
  ▪ do 200 evidovaných položek za rok a 30 provozoven
  ▪ hlášení do systému ISPOP
 • EVIDENCE ODPADU STANDARD 400,-Kč/měsíc
  Předáváte nám pouze informace o vyprodukovaném odpadu a všechny zákonné požadavky vyřešíme za vás.
  ▪ zařazení produkovaných odpadů, dle katalogu odpadů
  ▪ vedení průběžné evidence odpadů
  ▪ zpracovaní hlášení o produkci a nakládání s odpady
  ▪ vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a bezpečnostních etiket
  ▪ evidenci odpadu můžete průběžně sledovat online na Internetu
  ▪ do 100 evidovaných položek za rok a 2 provozoven
  ▪ hlášení do systému ISPOP
 • EVIDENCE ODPADU START - 160,-Kč/měsíc
  Evidenci odpadu vedete sami pomocí naší online aplikace Evidence odpadu na Internetu. Po registraci získáte přístup k online aplikaci, do které zadáváte průběžně informace o odpadech. Aplikace vám automaticky vytvoří na konci roku podklady pro případné hlášení do systému ISPOP.
  ▪ zařazení produkovaných odpadů, dle katalogu odpadů
  ▪ vedení průběžné evidence odpadů
  ▪ tvorba a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a bezpečnostních etiket
  ▪ zpracovaní podkladů k hlášení o produkci a nakládání s odpady pro ISPOP
 • EVIDENCE ODPADU FREE – ZDARMA
  Evidenci odpadu vedete sami pomocí naší online aplikace Evidence odpadu na Internetu. Po registraci získáte zdarma přístup k online aplikaci, do které zadáváte průběžně informace o odpadech. Aplikace vám automaticky vytvoří na konci roku podklady pro hlášení do systému ISPOP. Evidence je vedena do 50 položek odpadu.

Zeptejte se nás

EKOhelp
EKOHELP ILNO
APLIKACE EKOHELP ILNO
160 Kč/měsíc
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů - vám vytvoří tiskové podklady pro označení nebezpečných odpadů včetně etiket.
 • ▪ Aplikace obsahuje databázi všech nebezpečných odpadů s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření identifikačních listů ILNO a etiket
 • ▪ Listy ILNO můžete libovolně upravovat dle svých požadavků, ve formuláři zadáte pouze kód odpadu a zbytek informací doplní program
 • ▪ Ihned můžete hotové kompletní ILNO tisknout včetně etiket dle odpadové legislativy, která požaduje různé velikosti označení podle velikosti shromažďovacích prostředků. Připraveny jsou tedy všechny velikosti etiket
 • ▪ Hotové ILNO i etikety si můžete uložit pro další použití

Aplikace EKOhelp ILNO pro vlastní návrh listů a etiket: 1.900Kč

Dodávka ILNO a etiket: 350Kč

EKOhelp

EKOhelp EKOAUDIT : AKADEMA : ODPADY : ILNO : KATALOG ODPADŮ

Wcontact s.r.o. Email: info@ekohelp.cz Tel: +420 257 310 542